Tedavi – Evre II

Topikal

Rosaceanın II.evresi için pek çok tedavi seçeneği bulunmaktadır.
I.evrede bahsedilen topikal antibiyotikler/ antiinfektifler II.evre için de kullanılabilir.
Metronidazol %0,75 - %2 ( jel, krem veya bireysel tedaviye dayalı olarak mevcuttur)
Eritromisin %0,5 - %2
Klindamisin %0,5 - %2
Tetrasiklin %0,5 - %2

Topikal retinoidler (tretinoin %0,025, izotretinoin %0,2) ve retinaldehidin inflamatuvar lezyonları baskıladığı ve eritemi azalttığı bildirilmiştir. Ancak rosacea
semptomları tedavinin ilk günleri ila ilk haftaları sırasında genellikle şiddetlenir.

Yeni onaylanmış bir antiinflamatuvar topikal ürün, aynı zamanda akne tedavisinde de kullanılmakta olan azelaic acidazelaik asit içermektedir. Rosaceada etki mekanizması kesin olarak bilinmemektedir. Papülopüstüler rosaceanın tedavisi için % 15 azelaik asit içeren bir jel kullanılmaktadır. Pek çok anket % 20 azelaik asidin rosacea hastaları üzerinde de etkinliğini göstermiştir.


Sistemik

Yukarıda bahsedilen topikal tedavilerin yanı sıra, rosaceanın II. evresi için sistemik tedaviye de gerek duyulabilir. Eğer böyle bir durum varsa, tedavi kürüne aşağıdaki oral antibiyotiklerden biri de dahil edilmelidir.

Tetrasiklin hidroklorür günlük 1 – 1,5 g günlük idame dozu 250 – 500 mg
Minosiklin günlük 100 mg günlük idame dozu 50 mg
Doksisiklin günlük 100 mg günlük idame dozu 50 mg
Klaritromisin günlük 500 mg günlük idame dozu 250 mg

DermIS.net Uni Heidelberg