Tedavi – Lupoid veya granülomatöz rosacea

Sistemik

Terapinin ilk iki haftasında kortikosteroidler vücut ağırlığı başına günlük 0,5 – 1 mg/kg, ile kombinasyon halinde vücut ağırlığı başına günlük 0,5 – 1 mg/kg İzotretinoin uygulanması tavsiye edilmektedir.
Not: Çocuk doğurma için uygun yaşta olan kadın hastalar için ilacın teratojenik potansiyelinden dolayı etkili doğum kontrol yöntemleri kullanımı zorunludur. Kolesterin ve trigliserit seviyeleri ve bunların yanında karaciğer enzimlerinin tedavi sırasında düzenli olarak takip edilmesi gereklidir. İzotretinoin veya oral tetrasiklinlerle birlikte tedavi endike değildir, çünkü bu tür bir tedavi kranyal basınçta artışa yol açabilir. İzotretinoin oftalmik rosaceada kötüleşmeye sebebiyet verebilir.

Tetrasiklin hidroklorür ve minosiklin gibi oral antibiyotikler değiştirilerek kullanılabilir.

DermIS.net Uni Heidelberg