Genel bilgi

Types of

Şiddeti arttırıcı faktörler

Tedavi

Vaka raporları

Kullanıcı Anketi
 Go!
EnglishDeutschEspañolFrançaisPortuguêsRussianTurkey

Tedavi - Evre III

Topikal

Rosaceanın II.evresi için bahsedilen topikal tedaviler III. evre için de kullanılabilir.

Sistemik

Topikal tedaviye ek olarak, izotretinoin ile sistemik tedavi rosaceanın III. evresi için tavsiye edilmektedir. Oral izotretinoin 0,1 – 0,5 mg/kg vücut ağırlığı dozu ile rosaceada etkilidir. Bu ilacın riskleri ve advers etkileri göz önünde bulundurulmalı ve kullanımını sınırlamalıdır.
Not: Çocuk doğurma için uygun yaşta olan kadın hastalar için ilacın teratojenik potansiyelinden dolayı etkili doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı zorunludur. Kolesterin ve trigliserit seviyeleri ve bunların yanında karaciğer enzimlerinin tedavi sırasında düzenli olarak takip edilmesi gereklidir. İzotretinoin veya oral tetrasiklinlerle birlikte tedavi endike değildir, çünkü bu tür bir tedavi kranyal basınçta artışa yol açabilir. İzotretinoin oftalmik rosaceada kötüleşmeye sebebiyet verebilir.

Eğer hastaları izotretinoin ile tedavi etmek tavsiye edilmiyorsa, aşağıdaki oral antibiyotiklerin
Tetrasiklin hidroklorür günlük 1-1,5 g.
Minosiklin günlük 100-200 mg
aylarca kullanımı tavsiye edilebilir.


related information:

Stage IIIBu evre geniş inflamatuvar nodüller, fronküloid infiltrasyonlar, derinin pürüzlenmesi, ödematöz bir deri, geniş gözenekler, düzensiz yüzey nodülariteleri ve genişleme ile karakterize olmaktadır.
[ More...]


DermIS.net Uni Heidelberg